Bestrijding van de processierups

informatie over de manier van bestrijden


Processierupsbestrijding is specialistenwerk. De meest effectieve bestrijding is om de bomen in het voorjaar preventief te behandelen met een biologisch preparaat om te voorkomen dat de eikenprocessierups zich kan ontwikkelen tot het stadium waarin de overlast gevende brandharen ontstaan. 

Door het zelf plaatsen van feromoonvallen is het mogelijk de ontwikkeling van de eikenprocessierups te beinvloeden.

Bestrijdingsmogelijkheden

Introductie

De meest effectieve bestrijding is om de bomen in het voorjaar preventief te behandelen met een biologisch preparaat om te voorkomen dat de eikenprocessierups zich kan ontwikkelen tot het stadium waarin de overlast gevende brandharen ontstaan.

Hoewel processierupsbestrijding specialistenwerk is vragen veel mensen zich af hoe zij zelf aan de slag kunnen om de eikenprocessierups te bestrijden.

Een van de manieren is het beïnvloeden van de ontwikkeling van de eikenprocessierups op het terrein door het plaatsen van zogenoemde feromoonvallen. Lees meer

Is de eikenprocessierups eenmaal aanwezig in uw eikenboom dan kunt u kiezen voor het laten verwijderen van de nesten of een Doe Het Zelf-pakket aan te vragen om zelf nesten te verwijderen.  

Behandeling van eikenboom

Overlast voorkomen

Preventief bestrijden

De eikenprocessierups is te bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel.
Het middel kan in het voorjaar (maanden april-mei) op het blad van de bomen gespoten worden. Een rups die van het blad eet wordt geïnfecteerd met een bacterie. De rups stopt daardoor met eten en gaat binnen twee tot vijf dagen dood. Hoe kleiner de rups is hoe effectiever het middel. De producent van het biologische middel garandeert dat het middel onschadelijk is voor de natuurlijke vijanden van de rups.

Met het bestrijden van de eikenprocessierups kan dus het beste al in het voorjaar gestart worden. Zodra de bladeren aan de bomen komen kunt u beginnen met het preventief laten behandelen van de bomen. Hierdoor zult u in de zomermaanden vrijwel geen overlast ervaren.

Pro6 Rupsbestrijding is gespecialiseerd in kleinschalige bestrijding op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Het inschakelen van een groot bedrijf kost u al snel honderden euro´s.
Wij adviseren en ondersteunen u tegen een zo laag mogelijk tarief. Prijsindicatie: vanaf € 100,00 exclusief BTW afhankelijk van de reisafstand en het aantal te behandelen bomen.

Wilt U de overlast tot een minimum beperken schrijf dan nu reeds in, dan herinneren wij u graag in het vroege voorjaar en bent u verzekerd van een tijdige bestrijding. 

In het geval dat bestrijding plaats dient te vinden in een particuliere tuin dan verklaart opdrachtgever door het geven van de opdracht tot bestrijden van de eikenprocessierups d.m.v. verneveling van het biologisch bestrijdingsmiddel XenTari WG dat zijn tuin gedurende de preventieve behandeling vrij en openbaar toegankelijk is voor eenieder en aangeduid kan worden als openbaar groen. 

Als beheerder en/of eigenaar van de eikenbomen is er ook sprake van een wettelijke zorgplicht t.a.v. de overlast die de eikenprocessierups kan veroorzaken. Echter, toepassing van biologische bestrijdingsmiddelen op plaatsen waar beschermde soorten vlinders voorkomen, kan strafbaar zijn in het kader van de Wet natuurbescherming. Vanwege risico's voor de volksgezondheid kan daar echter van afgeweken worden als er geen alternatieven voorhanden zijn om overlast te voorkomen. Er is dan wettelijk sprake van een erkend belang. Boomeigenaren of -beheerders kunnen dit navragen bij hun gemeente door de zogenaamde rode lijst van dagvlinders op te vragen. Daarin is aangegeven in welke gebieden in de gemeente sprake is van beschermde vlindersoorten waarmee we kunnen bepalen in welk ontwikkelstadium de rupsen zich bevinden ten tijde van de geplande bestrijding. Daar kan dan de bestrijdingsmethode op aangepast worden.  

Nest eikenprocessierups

Curatieve bestrijding door

Verwijderen van nesten

Indien er toch overlast is ontstaan kunnen wij de overlast gevende nesten en restanten daarvan tot een hoogte van 8 meter verwijderen. Over het algemeen zullen nesten boven die hoogte weinig tot geen overlast geven indien ongemoeid gelaten.

Het verwijderen van nesten en restanten doen wij door deze weg te plukken.
Gezien het werken op grote hoogte, het gebruik van beschermende kleding en extra mankracht blijft dit een duurdere optie dan preventief bestrijden.

Wij adviseren en ondersteunen u graag.
Prijsindicatie: vanaf € 125,00 exclusief BTW afhankelijk van de reisafstand en het aantal te verwijderen nesten.
Indien U een vrijblijvende prijsopgave wenst neem dan even contact met ons op. Vermeldt ook even het aantal bomen en nesten.

Voor de handige doe-het-zelver is er nu ook een Doe Het Zelf-pakket beschikbaar om nesten en restanten te verwijderen. Meer informatie ...   

Wat kun je zelf doen?

Zelf bestrijden

Hoewel processierupsbestrijding specialistenwerk is krijgen we steeds meer vragen van mensen hoe zij zelf aan de slag kunnen om de eikenprocessierups te bestrijden. We maken daarin onderscheid in preventief (voorkomen van ongemak) en curatief (oplossen van ongemak door verwijderen van rupsen en nesten)

Preventief
Een van de manieren is het beïnvloeden van de ontwikkeling van de eikenprocessierups op het terrein door het plaatsen van zogenoemde feromoonvallen. Lees meer

Nesten verwijderen (curatief)
Is de eikenprocessierups eenmaal aanwezig in uw eikenboom dan kunt u kiezen voor het laten verwijderen van de nesten of een Doe Het Zelf-pakket aan te vragen om zelf nesten te verwijderen.