Garantie preventieve behandeling

Wij bieden garantie op onze werkzaamheden onder de hieronder genoemde voorwaarden:

  1. Volledigheid van de behandeling - wij bieden garantie op onze werkzaamheden onder voorwaarde dat alle eikenbomen op uw terrein op hetzelfde moment door ons zijn behandeld. 
  2. Betaling van de factuur - de factuur dient voldaan te zijn binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
  3. Geen hernieuwde besmetting - er heeft zich geen tweede cyclus van rupsen gevormd in hetzelfde jaar - Rupsen komen uit grondnesten door een onvoltooide cyclus uit het vorige jaar omdat de rupsen zijn gaan overwinteren (ze komen dan uit de grond als een volwassener rups waarvoor het biologisch bestrijdingsmiddel niet meer werkzaam is omdat de rups dan te groot is) - Er treedt opnieuw besmetting op van behandelde bomen door rupsen afkomstig van andere bomen door middel van natuurgeweld zoals stormen. 
  4. Uitvoering van een garantieclaim - bij onvoldoende effect wordt de preventieve behandeling gratis herhaald  -  Mochten zich onverhoopt nog nesten ontwikkelen dan worden ontstane nesten tot een hoogte van maximaal 8 meter gratis verwijderd, mits dit op een veilige en verantwoorde manier uitgevoerd kan worden  -  We komen slechts eenmaal nesten verwijderen. Omdat het door weersinvloeden kan voorkomen dat de nesten zich verplaatsen is het verstandig om even af te wachten (hoe later in het seizoen, hoe lager de nesten zich vormen). 
  5. Eventuele bijkomende kosten - met nadruk willen we erop wijzen dat, indien de verstrekte informatie met betrekking tot een garantieclaim tot gevolg heeft dat wij onze dienstverlening niet kunnen uitvoeren, u aan ons te allen tijde voorrijkosten bent verschuldigd ter hoogte van € 150,00 (excl. BTW).